Meeste oorzaak grote branden woningen: roken en koken

Tweederde van de fatale woningbranden ontstaat door menselijk handelen. Opvallend is dat onvoorzichtigheid bij roken (30%) de meest voorkomende brandoorzaak is, gevolgd door onvoorzichtigheid bij het koken (15%). Ongeveer één op de zeven fatale woningbranden is ontstaan door een technische oorzaak in elektrische apparatuur in de woning. Lees “Meeste oorzaak grote branden woningen: roken en koken” verder

De rechten van het Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof biedt werknemers de mogelijkheid om werk en de zorg voor kind(eren) te combineren. Na de geboorte van zijn kind heeft de vader recht op 3 dagen ouderschapsverlof. Er bestaat recht op ouderschapsverlof als de werknemer de wettelijke ouder of voogd is en op het zelfde adres woont en de verzorging en opvoeding op zich heeft genomen. Lees “De rechten van het Ouderschapsverlof” verder

Eénzijdige aanpassing in het arbeidscontract door de werkgever

Uw werkgever wil een aanpassing doen in uw arbeidsvoorwaarden en doet u een voorstel hiervoor. Of dit mag is opgenomen in uw arbeidscontract. Dit heet een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’. Uw werkgever mag niet zomaar een aanpassing doen in uw arbeidsvoorwaarden, er moet sprake zijn van zwaarwegende belangen. Ook moet hij dit eerst met u bespreken en vragen of u hiermee akkoord gaat. U kunt dan van uw werkgever verlangen dat er een voorstel met afbouwregeling wordt gedaan. Lees “Eénzijdige aanpassing in het arbeidscontract door de werkgever” verder