Internationale signalering binnen 2 uur in 95% van autodiefstallen

De doelstelling om voor alle gestolen gekentekende voertuigen binnen 2 uur na aangifte een internationale diefstalsignalering te realiseren wordt in 95% van de gevallen gehaald. ‘Centrale aangifte maakt het autodieven lastig”, stelt Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc). Lees “Internationale signalering binnen 2 uur in 95% van autodiefstallen” verder

‘Slimme’ constructie Schenkbelasting

Schenkingen komen in talrijke vormen voor en in verschillende omstandigheden. De meest voorkomende vorm is een schenking tussen ouders en kinderen. Het criterium van een schenking is dat de ontvanger dit als een verrijking ervaart, dat de schenker geeft zonder tegenprestatie en dat beide partijen zich bewust zijn van de schenking. De belastingdienst houdt schenkconstructies nauwlettend in de gaten. Lees “‘Slimme’ constructie Schenkbelasting” verder