Duidelijkheid over de billijke vergoeding bij ontslag

Volgens de Wet Werk en Zekerheid heeft de werknemer bij een dienstverband van meer dan 2 jaar recht op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt. Als de opzegging in strijd is met de wettelijke regels, dan kan de werknemer de rechter verzoeken om daarnaast als extra een billijke vergoeding toe te kennen. Lees “Duidelijkheid over de billijke vergoeding bij ontslag” verder

Autorijden met slippers verhoogt uw aansprakelijkheid bij een ongeval

Op een zomerse dag autorijden met slippers. Hoe zat het ook alweer? In onze wet is geen verbod opgenomen over autorijden op slippers of met blote voeten. Er is echter wel vastgelegd dat het verboden is om zodanig gedrag in het verkeer te vertonen, dat daarmee anderen in gevaar worden gebracht. Lees “Autorijden met slippers verhoogt uw aansprakelijkheid bij een ongeval” verder

De ASO-wet per 1 juli 2017, ook in Emmen

Met ingang van 1 juli 2017 treedt de Wet aanpak woonoverlast in werking. In de volksmond wordt deze wet al de Aso-wet genoemd. Met deze wet wordt art 151-d aan de Gemeentewet toegevoegd en kan de gemeenteraad een verordening opstellen waarin de burgemeester de bevoegdheid krijgt tot oplegging van een last onder bestuursdwang aan degene, die een woning of erf gebruikt, indien door gedragingen vanuit die woning of dat erf omwonenden ernstig worden gehinderd. Lees “De ASO-wet per 1 juli 2017, ook in Emmen” verder